Nota 4.JPG

Vegferðin

Ísland hefur sett fram metnaðarfulla aðgerðaáætlun sem á að stuðla að samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda og leggja grunninn að kolefnishlutleysi landsins árið 2040. Á meðal 50 aðgerða sem áætlað er að ráðast í næstu árin er efling skógræktar, efling landgræðslu, og endurheimt votlendis.

Nota 4.JPG
Nota 3.JPG

Hvað gerum við?

Yggdrasill Carbon vinnur að þróun sjálfbærra loftlagsverkefna í náttúru Íslands sem gefa vottaðar kolefniseiningar. Aðaláhersla okkar er á skógrækt og er vottun rauði þráðurinn í því starfi því hún tryggir að kolefnisbinding sem verður til í slíkum verkefnum, hafi raunverulega átt sér stað. Eitt tonn af kolefni sem skógur dregur til sín verður þannig að einni vottaðri kolefniseiningu sem hægt er að nýta á móti sinni eigin losun eða selja áfram. Þetta kerfi, sem kallast valkvæði kolefnismarkaðurinn, skapar fjárhagslegan hvata í átt að loftlagsvænum lausnum svo Ísland nái að standa við skuldbindingar sínar um kolefnishlutleysi.

Hvernig?

Vottunarstaðlar gera margir hverjir kröfu á að verkefnin sýni fram á jákvæð áhrif á fleiri þætti en eingöngu loftslagið. Jákvæð hliðaráhrif skógræktar eru fjölbreytt og snúa meðal annars að auknum atvinnumöguleikum í sveitum og aukinni verðmætasköpun sem hefur áhrif á samfélagið í víðara samhengi. Jákvæð áhrif snúa líka að uppgræðslu lands, aukinni líffjölbreytni á rofnu landi og næringarríkari jarðvegi. Skógur bindur einnig jarðveginn með rótarkerfi sínu og minnkar því líkur á skriðuföllum. Eins veita skógar skjól fyrir ýmis konar ræktun og og verða að nýjum útivistarsvæðum sem hefur jákvæð áhrif á líkamlega heilsu og huga.

Nota 3.JPG

Hvernig?

Vottunarstaðlar gera margir hverjir kröfu á að verkefnin sýni fram á jákvæð áhrif á fleiri þætti en eingöngu loftslagið. Jákvæð hliðaráhrif skógræktar eru fjölbreytt og snúa meðal annars að auknum atvinnumöguleikum í sveitum og aukinni verðmætasköpun sem hefur áhrif á samfélagið í víðara samhengi. Jákvæð áhrif snúa líka að uppgræðslu lands, aukinni líffjölbreytni á rofnu landi og næringarríkari jarðvegi. Skógur bindur einnig jarðveginn með rótarkerfi sínu og minnkar því líkur á skriðuföllum. Eins veita skógar skjól fyrir ýmis konar ræktun og og verða að nýjum útivistarsvæðum sem hefur jákvæð áhrif á líkamlega heilsu og huga.

Nota2.JPG

Vottun

Vottun ýtir einnig undir þróun á aðferðum og tækni. Hún hvetur til vandaðra og mælanlegra vinnubragða og víðtæks samstarfs við helstu sérfræðinga á sviði náttúruvísinda. Hún hvetur til gagnrýnnar hugsunar, dregur fram áherslu á gæði umfram magn og tryggir að ekki sé hægt að stíga skrefin áfram nema með sjálfbærni að leiðarljósi.